Novú cirkulačnú stanicu spúšťali v HKS Forge 28. februára za plnej prevádzky. Výstavba prebiehala počas zimy a na konci roka bola hotová. Od januára potom tím pracovníkov prepájal nový vonkajší systém zariadenia s pôvodným, vnútorným.  „Najväčšie starosti nám narobili pôvodné rúry, ktoré sme museli nájsť a uzavrieť. V projektoch neboli dobre zakreslené,“ povedal technik Lukáš Andrášik. „Dnes, po úspešnom spustení za plnej prevádzky, sledujeme, ako systém funguje. Dôležité merania a testy nás čakajú ešte v lete, keď stúpne teplota nad 30 stupňov Celzia,“ opísal.

Nevyhnutná investícia
Podľa prevádzkového elektrikára kováčne Jána Bažíka bola nová cirkulačná stanica pre HKS Forge nevyhnutnosťou. „Pôvodná sa nachádzala na vzdialenejších pozemkoch, za cestnou komunikáciou. Mala štyri veľké čerpadlá, ktoré tlačili vodu do výroby a ďalších päť menších, ktoré ju privádzali na chladiace veže. Zo všetkých však fungovali len dve.

Dochádzalo k únikom vody a nadmernej spotrebe energie,“ zdôvodnil. Unikátnosťou nového systému je skutočnosť, že funguje podstatne jednoduchšie. „Vyžíva len jedinú sériu čerpadiel. Studenú vodu dotlačia najskôr do haly, kde prebehne cez všetky spotrebiče a následne príde do chladiacich veží,“ vysvetlil Pavel Výmola z dodávateľskej spoločnosti.

Náklady na investíciu odhaduje HKS Forge na 560-tisíc eur. Kováčňu čaká v súvislosti s cirkulačnou stanicou ešte jeden dôležitý krok, vŕtanie studní. Vďaka nim chce na chladenie využívať 90 percent dažďovej a len 10 percent pitnej vody.

DARINA KVETANOVÁ