Opäť sa potvrdilo, že požiadavky od zákazníkov posúvajú HKS Forge vpred. Zriadenie pracoviska kontroly bolo pre zákazku finálneho opracovania nevyhnutné, a tak do závodu pribudlo špičkové zariadenie s optickou guľôčkou, ktorá meria výkovok v troch osiach. Výsledkom sú detailne odmerané hodnoty.

„Zariadenie zmeria celý obrobok a ponúkne protokol o meraní. Ak meranie nie je správne, nastavíme na CNC zariadení korekciu,“ vysvetľuje vedúci obrobne Marek Rambala. Špičkový prístroj, ktorý by dokázal detailne zmerať aj ľudský vlas, pochádza z Japonska. Kováčňa musela pre jeho prevádzku zriadiť nové, celoročne klimatizované pracovisko.

„Takéto zariadenie nám v závode chýbalo a značne nás to limitovalo. Teraz vďaka nemu rozširujeme naše možnosti opracovania aj pre ďalších zákazníkov,“ povedal Slavomír Gregor, výrobno-technický riaditeľ HKS Forge.

Presnosť obrábania budú 3D meraním kontrolovať vyškolení technici aj operátori. Momentálne kováčňa spúšťa finálne obrábanie a následnú 3D kontrolu tanierov, po nich by mal nasledovať druhý výkovok, čapy. „Druhá fáza je náročnejšia a musíme pre ňu zakúpiť ešte kontúrograf na meranie drsnosti a rádiusov na čape,“ vysvetlil Slavomír Gregor.

kvet