Na začiatku celého procesu je stretnutie vedenia kováčne a zamestnancov. Práve z neformálneho rozhovoru vyplynie, s čím sú zamestnanci spokojní a aké zmeny by privítali.

Na prvé návrhy sa manažment podniku premiérovo pýtal pracovníkov elektroúdržby. „Po spoločnom sedení bolo zrejmé, že by uvítali napríklad liatu podlahu v dielňach. Odozvou vedenia bolo napokon rozhodnutie o kompletnej rekonštrukcii pracoviska,“ hovorí Ivana Kajanová z oddelenia Environment a bezpečnosť pri práci.

Obnovené priestory a viac kompetencií
Veľkú časť práce odviedli samotní zamestnanci. Vypratali priestory, vytriedili nepotrebné veci a navrhli, ako by mala dielňa vyzerať.

Pracovisko dostalo novú podlahu, steny nový povrch s maľovkou. Do opravenej dielne pribudli nové pracovné stoly, skrinky a regály na dokumentáciu a náradie, zrekonštruované sú tiež šatne a kuchynka.

Na elektroúdržbe zároveň pribudol rozvádzač na skúšanie motorov a merací stôl a presunuli tam aj monitoring. Ako hovorí elektrikár Ján Bažík, pracovníkom oddelenia tak pribudli nové kompetencie. „Budeme monitorovať odber elektrickej energie, aktuálny stav na peciach a stav kompresorovej stanice. Elektroúdržba je tiež vybavená novým softwarom pre ohrev na kovacích linkách a novou cirkulačnou stanicou,“ ozrejmuje.

Rekonštrukciu pracoviska elektroúdržby vykonávali v HKS Forge počas plnej prevádzky. Trvala tak štyri mesiace a stála 16-tisíc eur. „Na zmeny máme od zamestnancov veľmi dobrú spätnú väzbu. Sme radi, že nápady prišli priamo od nich a že sa do nich s nadšením zapojili,“ dodáva Ivana Kajanová.

DARINA KVETANOVÁ