Tento rok sa zamestnanci mohli prihlásiť napríklad na konzultáciu so psychológom. Kováčňa takto reagovala na náročné časy, v ktorých sa mnohí ľudia cítia pod tlakom. Zamestnanci túto možnosť využili a s odborníkom konzultovali to, čo ich ťaží v práci aj doma.

Fyzioterapeuti zas v kováčni odovzdali rady ohľadom zdravého postoja. Ak si človek nedáva v tomto smere pozor, môžu sa z nesprávneho postoja odraziť problémy aj do iných častí tela. Dôležitá je zároveň chôdza, a tak trnavská kováčňa medzi tohtoročné aktivity Dňa zdravia zaradila aj 3-hodinový kurz s inštruktorkou severskej chôdze v nádhernom prostredí Smoleníc.

Vďaka spolupráci s poisťovňou Union prišli priamo do podniku viacerí odborní lekári. U očných si mohli nechať zamestnanci vyšetriť, či netrpia krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou, zákalom, ale i to, či majú správne nastavené dioptrie.

„Zároveň sme pre zamestnancov zabezpečili vyšetrenie krvného tlaku, sily ruky, cholesterolu, ciev, obličiek či prostaty, ako aj meranie BMI indexu.

Každoročne ich takto motivujeme k prevencii. Tá je isto lepšia, ako hasenie vážnych zdravotných problémov,“ povedala Ivana Kajanová z oddelenia Environment a bezpečnosť pri práci.

kvet